انواع راههای آمیزش

بر اساس كتبي كه نزدیکی را بصورت علمی يررسي كرده اند ، بيست و پنج مدل آميزش جنسي وجود دارد كه زن و مرد قادر به انجام آن هستند. نكته جالب اينجاست كه آنچه در بعضی از فيلم ها نشان داده می شود حد اكثر 5 يا 6 مدل بوده ، كه بعضي از آنها هم نادرست است. بطوریكه از هيچ زن يا مرد معمولي نميشود انتظار داشت كه آن كارها را انجام بدهد.

در اینجا به بررسی مهمترین حالات می پردازیم : 

 
آميزش نوع اول:

اين ساده ترين نوع آميزش كه همه براي اولين بار آن را انجام مي دهند ، بدين صورت كه زن در زير قرار مي گيرد و پاهاي خود رو به اندازه ايي كه احساس راحتي می كند باز کرده و مرد در ميان پاهاي زن قرار گرفته و عمل دخول رو انجام مي دهد.

(عمل دخول عمليست كه آلت مرد در مهبل زن وارد مي شود)در اين حالت پيشنهاد مي شود كه هر از چند گاهي مرد تمام بدن خود رو با بدن زن تماس بدهد، ولي در اين ميان توجه لازم به توانايي جسمي زن داشته باشد كه باعث فشار و تنگي نفس زن نشود .و چنانچه مرد دو دست خود رو بصورت ستون درطرفين سينه زن روي زمين قرار دهد كه وزن بدن را تحمل كند، نتيجه بهتري عايد مي شود چرا كه زن آزادي عمل و امكان تحرك بيشتري داشته و البته حس لامسه زن هم بدليل تماس قسمتهاي بالاي قسمت زنانگي با بدن مرد تحريك مي شود.البته بوسيدن فراموش نشود كه بهترين كار جانبي در اين نوع آميزش بوسیدن زن است. زن هم مي تواند با نشان دادن علاقه به بوسيده شدن و كمك به حركات بالا و پايين مرد و كشيدن نفس هاي عميق و با احساس مرد را تحريك كند.ميزان لذت جنسي در اين وضعيت 70 به 30 به نفع مرد مي باشد.

آميزش نوع دوم :

به اين نوع آميزش ،پهلو به پهلو مي گویند ،به اين صورت كه هم مرد و هم زن به پهلو خوابيده و عمل دخول رو انجام مي دهند.البته مي شود نوع اول را به اين نوع پيوند زد يعني به همان صورت كه مرد روي زن قرار گرفته به پهلو بخوابند.در مورد نحوه قرار گرفتن دست و پاها ،بايد آن را به عهده خانم گذاشت تا اونطوري كه راحت تر است، را انتخاب كند .در اين حالت از اونجائيكه اكثر نقاط بدن مردو زن با هم در تماس هستند لذت بيشتري عايد طرفين شده و نظر به اينكه زن متحمل فشاري نمي شود و آزادي عمل مناسبي دارد ميزان لذت جنسي 50به 50 به نفع دو طرف مي باشد.

آميزش نوع سوم :

دراين نوع آميزش، بدن مرد و زن كمترين تماس را با هم دارند يعني تقريبا از طریق حس لامسه لذتي نمي برند.اين روش را معمولا براي ايجاد تنوع يا رفع خستگي بدني در حين رابطه پيشنهاد مي كنند.در اين نوع آميزش زانوها و كف دستان زن روي زمين قرار مي گيرد و دستها بصورت ستون شده و وزن بدن روي دستها و زانوها تقسيم مي شود.مرد در پشت زن قرار گرفته و عمل دخول رو انجام مي دهد.اين روش چنانچه روي تخت انجام مي شود بهتر است كه زن در لبه هاي تخت قرار گيرد و مرد بصورت ايستاده دخول رو انجام دهد تا امكان تحرك بيشتري داشته باشد.برا ي اينكه زن لذت بيشتري ببرد پيشنهاد مي شود كه مرد در حين آميزش با يك دست قسمتهاي بالايي مهبل رو به آرامي ماساژ دهد. ميزان لذت جنسي در اين وضعيت 60 به 40 به نفع مرد مي باشد.

آميزش نوع چهارم:

اين روش ،روشي مي باشد كه خانم ها از اون استقبال بيشتري مي كنند. در اين روش مرد دراز كشيده و زن طوري روي آلت مرد مي نشيند كه عمل دخول انجام شود . بدن زن نسبت به مرد زاويه 90 درجه مي گيرد .در اين نوع آميزش خانم ها آزادي عمل بيشتري دارند و عمل حركت آلت در مهبل رو در كنترل خود دارند از طرفي چون زاويه مناسبي دارند اين احساس رو دارند كه همه آلت مرد بطور كامل داخل مهبل جاي گرفته است.ولي اين روش اگر به دليل هيجانات حاصل از رابطه به آرامي انجام نشود و زن تمام وزن خود را روي بدن مرد متمركز كند، باعث پاره شدن مويرگ هاي موجود در قسمت هاي پاييني آلت و مثانه مي شود كه در دراز مدت براي مرد مشكل ساز مي شود.در اين روش نيز، مرد مي تواند براي ايجاد لذت بيشتر در خانم، سينه ها و قسمت هاي بالاي مهبل رو به آرامي ماساژ دهد.لذت جنسي در اين روش 60 به 40به سود خانم مي باشد.

آميزش نوع پنجم:

اين نوع آميزش رو پهلو به پهلو از پشت مي گویند.در اين روش زن به پهلو دراز كشيده و مرد نيز پشت زن دراز كشيده و عمل دخول را انجام مي دهد .در اين روش قسمت ها ي پشت زن شامل پشت و كمر ، باسن و قسمتهايي از پشت پا با بدن مرد تماس داشته و تحريك مي شوند . مرد در موارد تكميلي روش، بايد گردن و لاله گوش زن رو ببوسد.با دست آزاد هم ماساژ سينه خانم كارساز مي باشد و البته زن نيز با دست آزاد خود مي بايست باسن و ران مرد رو نوازش كند.ميزان لذت جنسي در اين روش 50 به 50 به سود طرفين مي باشد.

آميزش نوع ششم:

اين روش را مي شود به نوعي ادامه روش چهارم دانست بطوریكه  مضراتي كه براي مرد در روش چهارم گفته شد در اين روش منتفي شده است.نحوه عمل به اين صورت مي باشد كه زن روي مرد قرار مي گيرد بر عكس روش اول.پس از اينكه زن آلت مرد رو به داخل مهبل هدايت كرد روي مرد دراز مي كشه و عمل رفت و آمد آلت داخل مهبل را انجام مي دهد.در اين روش از آنجاييكه مرد امكان تحرك كمتري دارد وظيفه زن سنگين تر مي باشد و بايد با بوسيدن مرد و ماساژ سينه ، مرد را تحريك نمايد.اين روش چون كل عمل جنسي در اختيار و كنترل خانم مي باشد بيشتر مورد استقبال خانم ها قرار مي گيرد خصوصا اگر در اوج آمادگي جنسي باشند .در اين روش مرد براي اينكه خانم لذت بيشتري ببرد مي تواند با دست هر دو سينه زن را ماساژ بدهد و يا در مواقعي كه سينه هاي زن به صورتش نزديك است ،نوك سينه ها رو مك بزند كه برا ي خانم ها بسيار لذت بخش مي باشد.ميزان لذت جنسي در اين روش 80 به 20 به نفع خانم ها مي باشد.

 

آميزش نوع هفتم (ويژه دوران بارداري)

عمل جنسي را نبايد به خاطر بارداري خانم تعطيل كرد و فقط هر چه قدر كه بچه در داخل رحم بزرگتر مي شود بايد احتياط بيشتري كرد كه نه بچه در شكم مادر دچار مخاطره بشود و نه اينكه مادرآسيب ببيند.در اين جا چهار روش را مطرح مي كنیم كه بيشتر براي زمان نزديك به پايان دوران بارداري استفاده مي شود چرا كه قبل از آن شما مي توانيد با خيال راحت رابطه معمول خودتان را داشته باشيد.

حالت اول

اين روش ،روشي مابين روش چهارم و ششم است كه قبلا مطرح شده ولي چرا؟
در روش چهارم داشتيم كه زن بطور عمود روی آلت مرد مي شيند و آلت را به داخل مهبل هدايت مي كند و از مضرات آن اين بود كه تمركز وزن زن در اطراف آلت مرد باعث پاره شدن مويرگ هاي اطراف آلت مرد مي شود.حال كه زن باردار مي باشد و وزن بچه هم به وزن او اضافه شده اين روش مخاطره آميز تر مي باشد.در روش ششم هم داشتيم كه پس از آنكه زن روي مرد قرار گرفت و آلت را به داخل مهبل هدايت كرد روي مرد دراز كشيده و عمل جنسي را ادامه می دهند با توجه به اينكه شكم زن برآمده مي باشد و از طرفي سنگيني بدن روي بچه داخل شكم فشار وارد مي كند اين روش به اين شكل نيز خطرناك است.

پس اين دو روش را بطور تركيبي استفاده مي كنيم به اين صورت كه زن روی مرد قرار مي گيرد و آلت را به داخل مهبل هدايت مي كنا و بدن را كمي به سمت جلو خم کرده كه
با توجه به اضافه وزن درقسمت شكم به حال تعادل برسد و البته روي مرد هم نبايد دراز بكشد.
اين طوري نه به بچه فشار وارد مي شود و نه به مرد.

حالت دوم

اين روش شبيه روش سوم است و برخلاف اينكه در حالت عادي پيشنهاد نشده بود ولي در زمان بارداري روش مناسبي مي باشد و به اين صورت اجرا مي شود كه زن كف دستها و زانوها را روي زمين قرار مي دهد و مرد پشت زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام مي دهد ولي از آنجا كه شكم زن سنگين شده كمي مشكل ساز مي شود پس لازم است که چند بالش در زير شكم خانم قرار دهيد تا وزن خود را روي بالش بيندازد.

حالت سوم

اين روش كاملا شبيه روش پنجم مي باشد.بدين صورت كه مرد و زن به پهلو دراز مي كشند و مرد در پشت زن قرار گرفته و عمل دخول رو انجام ميدهد.

 

حالت چهارم

اين روش همانند روش اول مي باشد با كمي تفاوت.در روش اول داشتيم كه زن زير مي خوابيد و پاها را به مقداري كه احساس راحتي كند باز مي كند و مرد ميان پاهاي زن قرار گرفته و عمل دخول را انجام مي دهد.در اين روش هم زن دراز مي كشد و پاها را كمي بالا مي برد و مرد در كنار زن دراز مي كشد بطوريكه بتواند پاهاي خود را از زير پاهاي خانم عبوردهد و عمل دخول را انجام دهد.در اين حالت براي اينكه خانم احساس خستگي در پاها را نداشته باشد بهتر است كه آنها را روي ران هاي مرد قرار دهد.

شايد شما كه تجربه زندگي مشترك را داريد و احتمالا داراي فرزند هم هستيد روش هاي ديگري را نيز امتحان كرده باشيد يا اينكه فكر مي كنيد روشهاي ديگري هم می باشد .
حق باشماست ولي بسیار مراقب باشید هرروشي كه براي جماع كردن استفاده مي كنيد نبايد به هيچ عنوان باعث فشار آمدن به شكم زن باردار بشود و يااينكه زن را مجبور به تحمل وزن شكم بكند

Advertisements

16 پاسخ

 1. very goooooooood

 2. عالیه

 3. لطفا اطلاعاتی در زمینه سکس مقعدی برای من بفرستید
  از زحمات شما ممنونم

  • درود.ممنون از نظرتون. حتما مطلب میزارم.

 4. در زمینه سکس و انواع ان اطلاعات و تصاویری برای من بفرستید

  • درود. شرمنده ما محدودیت داریم. ببخشید.

  • در زمینه سکس و انواع ان اطلاعات و تصاویری برای من بفرستید من در شرف ازدواج هستم

 5. فدات شم ممنون

  • درود. وظیفمونه. باز هم پیش ما بیا.

 6. لطفا از سکسی هر چی دارید بفرستید

 7. در زمینه سکس و انواع ان اطلاعات و تصاویری برای من بفرستید

 8. سلام بجه ها خانوم تحصيل كرده وكلا افراد بااراده اي كه به خوبي ازقدرتهاي درون استفاده مي كنندميتونند منوكمك كنند
  اين آي ديه منه
  water_lili60

 9. در زمینه سکس و انواع ان اطلاعات و تصاویری برای من بفرستید

  • درود.از فرستادن میل معذوریم ولی در وبلاگ تمامی مراحل و انواع سکس… وجود دارد. اگر مطلبی نبود نظر بزارید تا براتون تهیه کنیم. ممنون از نظر شما.
   پایدار باشید.

  • http://musicmobham1.wordpress.com/ آدرس بدون فیلتر وبلاگ مبهم

 10. مطالب خوب و راه گشايند.تشكر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: